Podczas rozwodu, zarówno przy orzeczeniu winy, jak i bez niego, istnieje wiele istotnych kwestii, o których należy pamiętać. Jedną z nich jest podział majątku, który decyduje…

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. W świetle polskiego prawa nie można mówić o przymusie zawężającym możliwość ograniczenia lub rozszerzenia wspólności…