Centrum szkoleniowe GBC

Często możemy spotkać się z opinią, że do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym potrzebne są dwa najistotniejsze składniki: wysoki iloraz inteligencji i łut szczęścia. Pierwszy definiuje nasze umiejętności językowe, arytmetyczne, analityczne, skojarzeniowe i przestrzenne. Czyli w dużym stopniu określa, czy informacje, które do nas docierają jesteśmy w stanie przyswoić, przeprocesować i zrobić z nich użytek. Drugi natomiast sprawia, że znajdujemy się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, a stamtąd już tylko krok do osiągania kolejnych stopni zawodowych. Tak jak w przypadku każdego niemal zawodu, tak i na stanowisku menadżerskim, ten pogląd nie jest prawdziwy. To, co przesądza o sukcesie, to umiejętność budowania relacji z ludźmi.

Co to jest inteligencja emocjonalna

Inteligencją emocjonalną nazywamy zwyczajowo umiejętność budowania pozytywnych i stałych relacji z ludźmi. Składa się ona z czterech rodzajów kompetencji: umiejętności rozumienia siebie, motywacji, empatii i umiejętności społecznych, czyli zdolności do aktywnego słuchania, przekonywania innych, łagodzenia konfliktów, współpracy i współorganizowania działania.

Czym jest kontakt

Dobry kontakt z drugim człowiekiem wyzwala w nas pozytywne uczucia, przede wszystkim uczucie komfortu. Mając dobre relacje z daną osobą, czujemy się dobrze w jej towarzystwie i zachowujemy się w sposób naturalny. Zdecydowanie większe jest prawdopodobieństwo, że dwie osoby, które mają dobry kontakt, będą też sobie ufały. Słaby kontakt natomiast buduje dystans i ma negatywny wpływ na współpracę w zespole. Menadżer bardzo dużą uwagę powinien poświęcić na budowanie pozytywnych relacji w zespole. Powinien w znacznej mierze skupiać się na rozumieniu innych ludzi, ich potrzeb i odczuć. Znając potrzeby członków zespołu i zaspakajając je, wpływamy pozytywnie na ich zaangażowanie. Dobry menadżer powinien sobie również zdawać sprawę z różnorodności ludzi i ich talentów i czerpać z tego z korzyścią dla zespołu jak i dla samej jednostki.

Jak budować inteligencję emocjonalną

Prawdą jest, że nie wszyscy ludzie rodzą się z predyspozycjami do wysoko rozwiniętej inteligencji emocjonalnej, natomiast jeszcze bardziej prawdziwe jest to, że umiejętności te można rozwijać. Co więcej, każdy menadżer powinien szczególnie skupić się na tym elemencie swojego rozwoju. Wiele jest centrów szkoleniowych oferujących szkolenia z zakresu inteligencji emocjonalnej, a temat ten stale cieszy się dużą popularnością. Jednym z nich jest Green Business Center, oferujące szeroką gamę szkoleń biznesowych. Sprawdź: Green Business Center Szkolenia Biznesowe

Przyszłość zespołów opartych na relacjach

Budując inteligencję emocjonalną sprawiamy, że ludzie w naszym towarzystwie komfortowo, a co za tym idzie, chcą z nami współpracować, realizować wspólne cele i wspólnie przeciwstawiać się trudnościom. We współczesnych czasach bardzo dużą wartością dla pracownika jest szef, który jest empatyczny, potrafi słuchać oraz skutecznie adresować trudne tematy w zespole. Menadżer skupiający się tych aspektach współpracy zawsze będzie miał do czynienia z zespołami, które są zgrane, osiągają wysokie wyniki, a całość działań opierają na zaufaniu.