Podział majątku

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. W świetle polskiego prawa nie można mówić o przymusie zawężającym możliwość ograniczenia lub rozszerzenia wspólności majątkowej. W zależności od preferencji osób, które zawierają związek małżeński, mają one również możliwość w umowie majątkowej ustanowić rozdzielność majątku (w tym rozdzielność z wyrównaniem dorobków).

Jak zachodzić mogą podziały majątku? Kilka podstawowych informacji, o których warto wiedzieć.

Warto zdawać sobie sprawę, że można mówić o podziale umownym lub sądowym. W pierwszym przypadku podział określają sami małżonkowie w umowie. W drugim to sąd dokonuje podziału majątku. Taka sytuacja może być dość problematyczna, jeśli strony nie posiadają wiedzy prawnej i nie wiedzą, jakie żądania mogą wysunąć.

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że nie można mówić o przedawnieniu się żądania podziału majątku wspólnego. W przypadku podziału sądowego należy skonstruować wniosek, zawierający takie informacje, jak np. dokładne określenie, co zawiera majątek (ruchomości i nieruchomości) oraz podstawę prawą, a więc sprecyzowanie przyczyny ustania wspólności majątkowej.

Kwestie sporne, czyli co warto mieć, aby do podziału majątku doszło sprawniej

Zdarza się, że sprawa rozwodowa wiąże się z kwestiami, co do których małżonkowie nie mają porozumienia i często obejmuje to również podział majątku. Aby roszczenia, które zawieramy we wniosku o podział majątku były właściwie uargumentowane, należy „wesprzeć je” odpowiednią dokumentacją, a nawet dowodami w postaci zeznań świadków. Warto poradzić się w tym zakresie kancelarii prawnej https://kancelariabutny.pl

Kancelarie adwokackie oferują pomoc w sprawach dotyczących podziału majątkowego – obejmuje ona nie tylko doradztwo, ale również reprezentację przed sądem. Zdanie się na usługi kancelarii może okazać się szczególnie przydatne, gdy podział majątku wiąże się z twardymi negocjacjami. To rozwiązanie znacznie przyspieszy i usprawni cały proces, obejmujący m.in. gromadzenia niezbędnej dokumentacji oraz stworzenie właściwego wniosku.