Wraz z zawarciem związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. W świetle polskiego prawa nie można mówić o przymusie zawężającym możliwość ograniczenia lub rozszerzenia wspólności…